Biuro Rachunkowe Prakseda Misztal

laptop, tablet i dokumentyNasza oferta

Prowadzenie księgowości

 • W ramach usług księgowych proponujemy:
 • odbiór i dostarczanie dokumentów przez naszego kuriera
 • księgowanie dokumentów
 • sporządzanie deklaracji do US
 • udzielanie informacji i porad księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • załatwianie spraw w urzędach

 

Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych

W ramach usług kadrowych proponujemy:

 • założenie teczki osobowej pracownika
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • rozliczanie z US i ZUS
 • sporządzanie listy płac
 • zgłaszanie pracowników do ZUS

 

Doradztwo księgowe

W ramach usług doradztwa księgowego proponujemy:

 • udzielanie wyjaśnień i porad
 • informacje i konsultacje księgowe
 • reprezentacja przed organami skarbowymi

Na prowadzenie ksiąg rachunkowych posiadamy ubezpieczenie OC.
Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów zostaje wyznaczona stała księgowa, z którą Klient kontaktuje się w celu uzyskania informacji finansowo-księgowych.
Właściwą cenę za usługi księgowe ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Ceny naszych usług uzależnione są od liczby i stopnia skomplikowania operacji księgowych, od liczby dokumentów księgowych oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

 

Pełna księgowość


W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w następującym zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • Sporządzanie bilansu otwarcia.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie dodatkowych ewidencji dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Dekretowanie, przygotowywanie poleceń księgowania, wprowadzenie danych do systemu.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planów amortyzacji.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych.
 • Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat.
 • Sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale.
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.

Na prowadzenie ksiąg rachunkowych posiadamy ubezpieczenie OC.

Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów zostaje wyznaczona stała księgowa, z którą Klient kontaktuje się w celu uzyskania informacji finansowo-księgowych.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów zostaje wyznaczona stała księgowa, z którą Klient kontaktuje się w celu uzyskania informacji finansowo-księgowych.

Kompleksowe prowadzenie księgi podatkowej obejmuje następujące czynności:

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • przygotowanie dowodów wewnętrznych,
 • sprawdzanie dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym,
 • wprowadzenie danych do systemu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie planów amortyzacji,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE.
 • sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny ,
 • reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami.

Kadry

Obsługa kadr obejmuje:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • wystawianie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
 • informowaniu o badaniach lekarskich,
 • prowadzenie spraw BHP.

 

Płace

Obsługa płac obejmuje:

 • zgłaszanie płatników składek oraz pracowników do ZUS,
 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT-8, PIT-11, PIT-40,
 • sporządzanie deklaracji składek ZUS (przekazy elektroniczne).

 

 Zakładanie firm

Dla osób i firm, które chcą otworzyć nową firmę, oferujemy załatwienie wszystkich formalności z tym związanych.

Rejestrujemy następujące rodzaje działalności:

 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna

 

Doradztwo księgowe


W ramach doradztwa księgowego proponujemy usługi w zakresie:

 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych,
 • analiz przesyłanych drogą elektroniczną,
 • konsultacje telefoniczne,
 • spotkania konsultacyjne,
 • dostosowanie istniejących rozwiązań do wymogów prawa,
 • ocena zaistniałych zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy.

 

Nadzór księgowy

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola personelu w firmie oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z części usług outsourcingu księgowości przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie. Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych. Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem:

 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie,
 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych,
 • weryfikację poprawności zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej: deklaracje i sprawozdania finansowe,
 • pomoc podczas kontroli z urzędów,
 • konsultacje i doradztwo księgowe.

 

Cennik usług księgowych

Właściwą cenę za usługi księgowe ustalamy indywidualnie z każdym klientem. Ceny naszych usług uzależnione są od liczby i stopnia skomplikowania operacji księgowych, od liczby dokumentów księgowych oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

 

 

 

 

Usługi księgowe na miarę potrzeb Państwa firmy

Czytaj więcej